Zapraszamy na badania USG

30 lipca 2018
USG, badania

Rodzaje USG

USG dopplerowskie

– służy do oceny przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i sercu. Wykorzystuje się tu fakt zmiany długości fali odbitej od przedmiotu, który zbliża się lub oddala od głowicy. W przypadku USG takim przedmiotem są krwinki czerwone. Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową, można wykreślić kierunek i sposób przepływu krwi.

USG jąder, moszny

Wskazaniem do badania są podejrzenie wodniaka, guza jądra i najądrza, torbieli nasiennych, żylaków powrózka nasiennego, uraz, bolesne jądro lub moszna (skręt, zmiany zapalne), nieprawidłowa sprężystość jądra w badaniu palpacyjnym (guzy)

Cel badania:
– diagnostyka zmian rozrostowych gruczołu krokowego ( łagodnych i nowotworowych)
Przygotowanie do badania:
– zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań
Badanie wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, jest bezbolesne, może być powtarzane wielokrotnie bez narażania pacjenta na szkodliwe promieniowanie. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu bezpośrednio po badaniu.

USG gruczołu krokowego

Cel badania:
– ocena wielkości , różnicowanie przyczyn powiększenia (gruczolak, nowotwór, zapalenie)
Przygotowanie do badań:
– zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań
wypełniony pęcherz moczowy, na 1 godzinę przed badaniem wypić 1-1,5 litra niegazowanego płynu (woda)
Badanie wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, jest bezbolesne, może być powtarzane wielokrotnie bez narażania pacjenta na szkodliwe promieniowanie. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu bezpośrednio po badaniu.

USG kolana

– jest metodą obrazowania narządu ruchu przy pomocy fali ultradźwiękowej
Wskazaniem do badania są skręcenia kolana z podejrzeniem uszkodzenia więzadeł oraz struktur wewnątrzstawowych /więzadeł pobocznych, krzyżowych ,łąkotek oraz zmiany nieurazowe torbiele okolicy kolana oraz dołu podkolanowego
Cel badania:
– wykrycie uszkodzeń torebkowo-więzadłowych kolana, potwierdzenie obecności płynu wewnątrzstawowego, wykrycie zmian tkanek miękkich ,torbieli okolicy kolana określenie ich wielkości ,struktury, połączenia ze stawem kolanowym
Przygotowanie do badania:
– nie wymaga specjalnego przygotowania
Badanie wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, jest bezbolesne, może być powtarzane wielokrotnie bez narażania pacjenta na szkodliwe promieniowanie. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu bezpośrednio po badaniu., wymaga niejednokrotnie potwierdzenia innymi metodami MRI, artroskopia kolana.

USG stawu skokowego

– jest metodą obrazowania narządu ruchu przy pomocy fali ultradźwiękowej
Wskazaniem do badania są uszkodzenia więzadłowo-torebkowe okolicy stawu skokowego (skręcenia), uszkodzenia ścięgna Achillesa.
Cel badania:
– wykrycie uszkodzeń struktur torebkowo-więzadłowych oraz zmian w tkankach miękkich w okolicy stawu skokowego
Przygotowanie do badania:
– nie wymaga specjalnego przygotowania.

USG bioder

badanie preluksacyjne – pozwala ocenić kostnienie i stosunki anatomiczne stawów biodrowych u małych pacjentów (niemowlęta), co oznacza wcześniejsze wykrycie wszelkich nieprawidłowości.Wskazaniem do badania jest profilaktyka dysplazji stawów biodrowych u dziecka (badanie przesiewowe u wszystkich noworodków)
Cel badania:
– wczesne rozpoznanie wrodzonej dysplazji stawów biodrowych
określenie stopnia nasilenia wady
Przygotowanie do badania:
– nie wymaga specjalnego przygotowania
Badanie wykonywane jest przez lekarza ortopedę, już w pierwszych tygodniach życia bez narażania dziecka na szkodliwe promieniowanie. Trwa kilka minut, jest badaniem bezbolesnym.
Wynik przekazywany jest w formie opisu tego samego dnia.

 

USG ślinianek

Wskazaniem do badania jest powiększenie gruczołów ślinowych niewiadomego pochodzenia, zmiana konsystencji przy badaniu palpacyjnym , bolesność ślinianek i zmiany toczące się w pobliżu ślinianek.
Cel badania:
– ocena wielkości ślinianek oraz różnicowanie przyczyn powiększenia (zapalenia, guzy, kamica)
Przygotowanie do badania:
– nie wymaga specjalnego przygotowania
Badanie wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, jest bezbolesne, może być powtarzane wielokrotnie bez narażania pacjenta na szkodliwe promieniowanie. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu bezpośrednio po badaniu.

USG tarczycy

– jest metodą obrazowania gruczołu tarczowego przy pomocy fali ultradźwiękowej.
USG jest nieinwazyjną metoda wykrywania zmian patologicznych w narządach ,pozwala na orientacyjną ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu.
Wskazaniem do badania są nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych, choroby tarczycy
Cel badania:
– ocena guzków (torbiele, guzki lite), wole zapalne
– pomoc przy lokalizacji zmiany w gruczole tarczycy podczas wykonywania biopsji
– monitorowanie po zabiegach operacyjnych tarczycy
Przygotowanie do badania:
– zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań
Badanie wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, jest bezbolesne, może być powtarzane wielokrotnie bez narażania pacjenta na szkodliwe promieniowanie. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu bezpośrednio po badaniu.

USG węzłów chłonnych

Cel badania:
– ocena powiększonych lub zmienionych chorobowo węzłów chłonnych
Przygotowanie do badania:
– nie wymaga specjalnego przygotowania
Badanie wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, jest bezbolesne, może być powtarzane wielokrotnie bez narażania pacjenta na szkodliwe promieniowanie. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu bezpośrednio po badaniu.

USG jamy brzusznej

– jest najczęściej wykonywanym badaniem. Z reguły w ten sposób oceniamy stan narządów jamy brzusznej – wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, nerek, trzustki, śledziony, aorty i dużych naczyń, pęcherza i gruczołu krokowego, macicy i przydatków. Badanie to wykonuje się przez powłoki jamy brzusznej. Skórę smaruje się specjalnym żelem, który zapobiega odbijaniu fal. Lekarze zalecają wcześniejsze przeczyszczenie jelit oraz zażycie środka przeciw wzdęciom w przeddzień badania. Ułatwi to zwłaszcza ocenę trzustki, która u osób źle przygotowanych jest niewidoczna.

USG pęcherza moczowego

– należy przyjść z pełnym pęcherzem, (przed badaniem najlepiej pić wodę). Umożliwia to ocenę narządu (pusty pęcherz jest zapadnięty i niewiele można zobaczyć).

 

Badania USG ciąży

Obowiązujące zalecenia medyczne nakazują wykonywanie USG w pierwszym trymestrze ciąży (11-14 tydzień), drugim trymestrze (20+/- 2 tygodnie) oraz trzecim trymestrze (30+/- 2 tygodnie). Ewentualne badania uzupełniające w innych okresach ciąży może zlecić lekarz prowadzący.

Badanie USG pierwszego trymestru ciąży

Polecamy pacjentkom rozpoczynanie badań najlepiej w pierwszym trymestrze ciąży w okolicy 12 tygodnia według ostatniej miesiączki. W olbrzymiej większości przypadków dziecko spełnia w tym czasie kryterium długości (CRL 45 do 84mm) do pomiaru przezierności karku, oceny kości nosowej i innych markerów genetycznych. Po przekroczeniu tego zakresu nie można oceniać tych parametrów.

Badanie USG drugiego trymestru ciąży

Badanie jest wykonywane w celu uchwycenia kolejnych zmian mających związek z nieprawidłowościami chromosomowymi oraz innymi wadami płodu.
W zakresie oceny narządów dziecka jednym z głównych celów jest możliwie najdokładniejsze zbadanie serca płodu w zakresie badania położniczego, aby w razie stwierdzenia nieprawidłowości móc dostarczyć rzetelne informacje kardiologom płodowym, którzy potwierdzają i konsultują rozpoznania położnicze.
Wykonuje się rutynowe pomiary, na podstawie których określa się statystyczny wiek ciążowy, ocenia anatomię płodu, rytm i częstość akcji serca płodu, łożysko, ilość płynu owodniowego oraz przepływy w naczyniach pępowiny i płodu. Technologia 3D 4D pozwala na uzyskanie obrazów przestrzennych i wielo- płaszczyznowych,  dzięki czemu badanie jest bardzo dokładne.

Badanie USG trzeciego trymestru ciąży

Badanie jest wykonywane w celu oceny rozwoju płodu. Nie jest to badanie nastawione na uchwycenie nieprawidłowości budowy płodu z uwagi na trudniejsze warunki (np. bardziej uwapnione kości dające cienie akustyczne), jednak w miarę możliwości, ocenia także szczegóły anatomiczne budowy dziecka. W badaniu serca, wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię czasowo-przestrzennej korelacji obrazu, eliminującą potencjalne błędy badającego. W zakresie badań przeprowadzanych w tym okresie ciąży, duże znaczenie ma ocena przewidywanej masy płodu. Oceniamy także tkankę łożyska, jego dojrzałość, budowę macicy, długość szyjki macicy.

USG owulacji

– jest metodą obrazowania rozwoju pęcherzyków jajnikowych przy pomocy fali ultradźwiękowej.
W zależności od wskazań stosuje się sondy przezbrzuszne i przezpochwowe (transvaginalne).
Wskazaniem do badania są zaburzenia cyklu miesiączkowego, niepłodność.
Cel badania:
– ocena rozwoju pęcherzyków jajnikowych (owulacja)
Przygotowanie do badania:
– do badania sondą przezpochwową nie ma specjalnego przygotowania
– w badaniu przez powłoki brzuszne wymagane jest uprzednie wypełnienie pęcherza moczowego.
Badanie wykonywane jest przez lekarza ginekologa-położnika. Badanie trwa ok. 10 minut.
Wynik jest przekazywany w formie opisu z załączonym zdjęciem.

USG endowaginalne

(transwaginalne; przezpochwowe) – przeprowadzają je głównie ginekolodzy. Badanie wykonuje się po umieszczeniu aparatu w pochwie. Dzięki niemu można dokładnie ocenić zmiany zachodzące w macicy lub jajnikach. Można też obserwować cykl owulacyjny i pobierać wycinki do badań. Wykonanie ultrasonografii u kobiet ciężarnych daje obraz ułożenia łożyska, ukazuje rozwój płodu, a nawet jego płeć oraz wiek.

Badanie USG jest szybkie, niebolesne i mało kłopotliwe.

30 lipca 2018

Ustawienia Ciasteczek