Neurolog

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Marta Sadowska Specjalista dzieci i dorosłych
18:30-21:00
Maciej Stankiewicz Specjalista dla dorosłych
15:00-19:00

Neurologia – diagnostyka i leczenie chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym (mózg, rdzeń kręgowy) oraz nerwami obwodowymi.

Choroby neurologiczne:

 • zaburzenia napadowe (padaczka, migrena i inne bóle głowy, zaburzenia snu)
 • choroby otępienne (choroba Alzheimera)
 • choroby zwyrodnieniowe (choroby Parkinsona, Huntingtona, Wilsona)
 • rwa kulszowa, barkowa i inne schorzenia kręgosłupa
 • udary mózgu niedokrwienne, krwotoki mózgowe i zaburzenia krążenia mózgowego
 • stany po urazach mózgu
 • guzy mózgu
 • stany po zapaleniach mózgu, rdzenia, opon mózgowo rdzeniowych
 • stwardnienie rozsiane
 • urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe
 • choroby złącza nerwowo-mięśniowego (miastenia, miopatie, miotonia)
 • polineuropatie
 • zaburzenia nerwowo-skórne

W kompetencjach lekarza neurologa dziecięcego leży diagnostyka:

 • ogólnej oceny rozwoju dziecka
 • chorób nerwowo – mięśniowych
 • padaczki
 • urazów okołoporodowych
 • mózgowego porażenia dziecięcego
 • bólów głowy
 • zaburzeń zachowania i rozwoju
 • przepukliny rdzeniowo-kręgowej
 • nabytych uszkodzeń mózgu
 • zaburzeń mowy i snu
 • chorób genetycznych (zespół Downa, i inne )
 • autyzmu
 • ADHD
 • stanów po urazie głowy
 • wad ośrodkowego układu nerwowego
 • zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
Ustawienia Ciasteczek