Medycyna Pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Robert Szamborski
16:00-19:00
17:30-19:00

Ustawa o służbie medycyny pracy stanowi, że badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.

Więcej intormacji na stronie

Pracodawca powinien sobie zdawać sprawę z tego, że:

 • Pracownik nie znajdzie lekarza medycyny pracy, który mu wykona badanie bez umowy zawartej z pracodawcą (chyba, że lekarz ten złamie przepisy).
 • Zaświadczenie o zdolności do pracy jest nieważne, jeśli zostało wystawione przez lekarza, z którym pracodawca nie ma podpisanej umowy (nawet jeśli lekarz ten ma uprawnienia do wykonywania badań pracowników). (art. 12 Ustawy o służbie medycyny pracy z dn. 27.06.1997)

Więcej informacji na stronie

Badania z zakresu medycyny pracy wykonywane są na podstawie skierowania, które określa charakter pracy oraz ewentualne zagrożenia związane ze stanowiskiem pracownika. Skierowania wydaje pracodawca.

Badania medycyny pracy

Służba medycyny pracy dotyczy:

 • pracowników
 • osób pozostających w stosunku służbowym
 • osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą
 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
 • uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
 • osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywających w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

Nasza oferta obejmuje:

 • badania profilaktyczne – wstępne, okresowe, kontrolne
 • badania kierowców zawodowych
 • badania dla osób zatrudnionych na etacie kierowcy lub osób  kierujących pojazdami służbowymi
 • badania dla operatorów maszyn i urządzeń
 • badania osób ubiegających się o prawo jazdy,
 • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich,
 • badania dla osób pracujących na wysokości
 • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Badania psychotechniczne wykonują dla nas:

PRACOWNIA TEST – ul. Tużycka 2 róg ul. Radzymińska 212, Warszawa

Zapisy: 22 618 06 73 lub 509 753 193

AUTOPSYCHOTECHNIKA– ul. Mickiewicza 57, Zielonka

Zapisy: 503 915 145

Ustawienia Ciasteczek