Polityka prywatności

Drogi Pacjencie!

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz udzielonymi nam zgodami marketingowymi.

Administrator Danych Osobowych

Jeżeli jesteś naszym pacjentem, a przy tym wyraziłeś nam zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, to administratorem Twoich danych jest Centrum Multi-Medica, ul. Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka.

Jaka jest nasza rola w kontekście przetwarzania danych osobowych?

Centrum Multi-Medica jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, świadczący usługi z zakresu opieki medycznej, ma samodzielną podstawę do przetwarzania danych osobowych pacjentów, w celu realizacji obowiązków ustawowych, które wynikają z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Twoje dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie świadczenia usług medycznych, jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.

Dane niezbędne do udzielania świadczeń medycznych to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL jeśli został nadany, w przypadku noworodka nr PESEL matki, w przypadku osób, które nie posiadają nadanego numeru PESEL, numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej do świadomego wyrażania zgody – dane przedstawiciela ustawowego. (Dz.U. 2015 poz. 2069).

Niepodanie danych niezbędnych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Zgodnie z RODO, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, nie jest wymagane uzyskanie zgody pacjenta.

Skąd bierzemy Twoje dane?

Najczęściej dane osobowe podajesz nam sam.

– Jeżeli korzystasz z naszych usług w ramach abonamentu medycznego, to Twoje dane są udostępniane przez firmę, w której zakupiłeś abonament.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać:

Twoje prawa to:

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Centrum Multi-Medica możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@multimedica-rembertow.pl, przez formularz kontaktowy na stronie https://multimedica-rembertow.pl/kontakt/ lub drogą pocztową: Centrum Multi-Medica, ul. Paderewskiego 130, 04-438 Warszawa.

Centrum Multi-Medica stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Twoje dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza je przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem.

Centrum Multi-Medica zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Polityka ciasteczek

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Operator serwisu Centrum Multi-Medica, ul. Poniatowskiego 97, 05-220 Zielonka jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa, umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony https://multimedica-rembertow.pl/

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarki internetowej dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.