Voucher Podarunkowy

Proponujemy Państwu zakup wartościowego Vouchera Podarunkowego do wykorzystania w ramach usług medycznych realizowanych w poradniach i pracowniach Centrum Multi-Medica sp. z o.o. Voucher Podarunkowy to doskonały pomysł na prezent okolicznościowy, a także jako forma podziękowania dla partnerów biznesowych czy pracowników.

Voucher Podarunkowy Centrum Multi-Medica sp. z o.o. – REGULAMIN

 • Wartość Vouchera to minimum 80 zł.
 • Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.
 • Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 • Data ważności voucherów nie ulega przedłużeniu.
 • Voucher można zakupić w Centrum Multi-Medica sp. z o.o. w Zielonce, ul. Poniatowskiego 97.
 • Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.
 • Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher kwotę równą jego wartości.
 • Voucher może być realizowany wyłącznie w Centrum Multi-Medica Sp. z o.o.
 • Voucher może być wykorzystany wielorazowo z możliwością podziału.
 • W chwili podziału vouchera odliczana jest kwota wykorzystana.
 • Centrum Multi-Medica Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 • Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 • Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, gdy wartość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.
 • Centrum Multi-Medica Sp. z o.o. ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy: upłynął termin ważności Vouchera lub uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
 • Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 • Centrum zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
 • Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.
Ustawienia Ciasteczek